Syberyjska Golgota

Wyróżnienie marszałka województwa dla ucznia Zespołu Szkół Elektrycznych, 13 kwietnia 2012 r.