Koło informatyczne

Kółko informatyczne prowadzone przez pana A. Kriegera, na którym uczniowie mięli okazję budować własną sieć komputerową zaznajamiając się z tajnikami konfiguracji urządzeń wchodzących w jej skład. 29 listopada 2011 r.