Innowacje we Włocławku

W Zespole Szkół Elektrycznych odbyła się konferencja dotycząca realizacji projektu unijnego Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań rynku pracy. 29 marca 2012 r.