Katyńskie impresje – historia sercem pamiętana

17 – 18. 04. 2012 roku w Zespole Szkół Elektrycznych odbyły się uroczyste obchody 72 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.