Nasi uczniowie mierzą wysoko!

We Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości odbyła się konferencja „W+ – Internet/Media/Reklama”. Jednym z prelegentów był uczeń IV klasy technikum – Bartłomiej Chmielewski, który zaprezentował słuchaczom autorski projekt internetowej wyszukiwarki ogłoszeń. 29 listopada 2011 r.