Praktyki obserwacyjne w firmie Slican

Teleinformatycy w SLICAN-ie w ramach projektu „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna”