SATEL – praktyki obserwacyjne

Uczniowie drugiej klasy technikum uczący się w zawodzie technik teleinformatyk w ramach projektu „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna…” udali sie do firmy Satel, 9 stycznia 2012 r.