W murach Politechniki Łódzkiej

Uczniowie klasy II Tf uczący się w zawodzie technik teleinformatyk po raz kolejny odwiedzili mury Politechniki Łódzkiej, 17 stycznia 2012 r.