Ślubowanie klas I.

Uroczyste ślubowanie jest symbolicznym przejęciem wartości, którym hołduje szkoła i obietnicą wysiłku na rzecz godnego funkcjonowania w społeczności szkolnej. Uroczystość ślubowania przygotowała p. Dorota Kwiatkowska.