„INVENT” Marcina w konkursie „Niesamowita maszyna”.

Uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych – Marcin Pryliński pod opieką p. J. Dąbrowskiego, w ciągu dwóch tygodni zbudował urządzenie pod nazwą „INVENT”. Wszystkie elementy zostały przez niego zaprojektowane a następnie wydrukowane w technologii 3D przy pomocy drukarki. Całość projektu uzupełniają proste układy elektroniczne. Maszyna została zgłoszona do konkursu „Niesamowita maszyna” ogłoszonego przez Politechnikę Białostocką. Konkurs polega na samodzielnym zbudowaniu urządzenia/maszyny, która wprawiona w ruch powinna samodzielnie pracować w czasie pomiędzy 20 a 120 sekundami. Do budowy mogą być wykorzystywane przedmioty codziennego użytku. Całość musi być zaprezentowana w postaci 2 minutowego filmu. Zwycięzca konkursu otrzyma 5 tyś. złotych i indywidualnie prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku Politechniki Białostockiej prowadzonym na Wydziale: Architektury, Budownictwa i Nauki o Środowisku, Elektrycznym, Inżynierii Zarządzania, z pominięciem konkursu świadectw.