Porozumienie „Elektryka” ze spółką Anwil podpisane.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=5ss9l8fv1C8

25 października 2019 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy ANWIL S.A., a Zespołem Szkół Elektrycznych we Włocławku. W siedzibie spółki umowę o współpracy podpisali p. Andrzej Kisielewski – dyrektor Działu Personalnego w spółce Anwil, p. Marcin Lemański – dyrektor Obszaru Energetyki i Gospodarki Wodno-Ściekowej w spółce Anwil oraz Piotr Człapiński – dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku.