Pracownia grafiki 3D.

28 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku nastąpiło oficjalne otwarcie pracowni grafiki 3D pod patronatem firmy Berry Superfos Poland sp. z o. o z Kalisk k. Lubienia Kujawskiego. W uroczystości udział wzięli: dr Barbara Moraczewska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Małgorzata Kowalczyk – Przybytek – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku. Firmę BERRY Supefos Poland sp. z o. o reprezentowali Tomasz Przygodzki – Prezes Zarządu, Pan Marcin Stawisiński – Menager BERRY Supefos Poland sp. z o. oraz kierownik administracyjny BERRY Supefos Poland Pani Marzena Fatyga. Ponadto w uroczystości udział wzięli dyrekcja szkoły, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku oraz lokalne media.